I ara què? Recursos per a l’orientació acadèmica amb el teu tàndem

Introducció i situació

Històricament, l’educació ha sigut un factor clau pel desenvolupament de la població. Els centres educatius ens serveixen per mantenir vius sabers culturals que ens ajuden a conviure com a societat. Alhora, tenen el poder de fomentar el coneixement d’un mateix per saber quines són les nostres habilitats i competències.

En el context actual però, ens trobem que no tothom té les mateixes oportunitats d’accés a l’educació, i que aquestes es veuen molt marcades pel context socioeconòmic de les persones. Lluny d’entendre’s com un valor en si mateix pel benestar i l’accés a la vida en societat, l’educació s’estructura sota unes lògiques d’inversió per l’accés al mercat laboral deixant al marge a persones que no es poden permetre desenvolupar-se acadèmicament amb les mateixes garanties.

A les classes de l’últim cicle d’ESO, batxillerat o cicles formatius, els i les adolescents es troben en un moment important de la seva trajectòria escolar on apareix el moment de decidir: han de projectar la seva trajectòria acadèmica i professional. Però, què passa quan han de concretar les expectatives acadèmiques en decisions reals? Aquesta fitxa us pot donar consells sobre com acompanyar en aquesta fase de transició!

Finalitats

 • Acompanyar al tàndem en la cerca d’informació sobre els diferents itineraris i opcions formatives
 • Fomentar el procés d’autoconeixement del tàndem
 • Donar suport al tàndem en el procés de decisió del seu itinerari personal
 • Teixir una xarxa de persones i recursos d’orientació que ajudin al tàndem a tenir un punt de vista més complet, divers i variat.
 • Posar al centre el benestar personal del tàndem, fomentant que aprengui a establir dinàmiques que la permetin cuidar-se en futures transicions i/o processos de decisió

 

 

Les desigualtats en les transicions educatives

La situació econòmica i social de les persones condiciona el fet de continuar estudiant. En els contextos on actuem s’evidencia el fenomen de l’exclusió educativa: una conseqüència originada per la manca d’accés a les condicions d’aprenentatge i de desenvolupament existents a la societat.

Parlem d’entorns on, estadísticament, hi ha un percentatge per sota de la mitjana de Barcelona que tenen un nivell d’estudis superiors. Contextos on la majoria de la població assoleix com a màxim un nivell d’estudis bàsics i/o mitjans. I és que, aquesta realitat, està vinculada a la vivència d’unes famílies amb nivells de renda escasoss, en les quals existeix la privació dels recursos materials necessaris per assumir les despeses econòmiques unides al simple fet d’estudiar: la matrícula, el transport, el material, les classes de reforç, etc.

Aquests factors, entre altres, limiten directament la transició i la conseqüent finalització d’uns estudis superiors, sent així la decisió de continuar estudiant una realitat que implica un cost significatiu. És per aquest motiu doncs, que l’acte d’escollir l’itinerari acadèmic en aquests contextos és molt important, i el suport que pugueu oferir pot ser de gran ajuda pel vostre tàndem.

Sistema educatiu català

 

 

Després del grau universitari l’alumne pot continuar formant-se fent un màster o postgrau.

Altres opcions formatives

D’altra banda, no tota l’oferta formativa es pot reduir als itineraris de formació acadèmica i professional. De fet, hi ha un ampli ventall d’opcions formatives fora d’aquestes dues categories que poden ajudar àmpliament al recorregut personal del vostre tàndem.

 

Com ho podem treballar?

Per poder-ho treballar adequadament començarem per crear un pla d’acció; de com adquirir la informació que necessita per decidir, quines passes farà un cop hagi decidit o tingui més o menys clar el que vol fer… Sempre és recomanable tenir un pla A i un pla B, o com a mínim contemplar la possibilitat que no surti bé la primera opció per a que si passa no la deixi en una situació de bloqueig.

A part de consultar informació per internet el millor per orientar-se acostuma a ser parlar amb algú, que pots ser tu mateixa, estudiants de l’àmbit que l’interessa, professionals d’orientació o algú del sector professional on l’agradaria treballar.

 

Conversa amb el tàndem:

En la línia del que s’apunta a la introducció, parla amb el tàndem sobre els seus estudis futurs. Tenim algunes preguntes que poden ajudar a definir l’orientació acadèmica i/o formativa del tàndem i que trobaràs en la secció d’activitats. L’espai de mentoria és un temps de qualitat que podeu usar per aprofundir en l’autoconeixement del teu tàndem i acompanyar-lo des de la teva experiència, no només a nivell acadèmic sinó reflexionant com vas viure el moment vital que està passant a nivell emocional i el paper de la família, els amics o professors.


A continuació et presentem diversos recursos que et poden servir. Fes click a cada activitat per accedir a la seva fitxa! 

 

Conversa amb una estudiant:

Una bona activitat a fer amb el teu tàndem si vol conèixer més a fons uns estudis en concret és fer una trobada amb una estudiant o ex-estudiant. Podeu pensar en coneguts o preguntar al vostre entorn si coneixen algú dels estudis en què estigui interessat. En el cas que no trobeu ningú si feu una mica de recerca podeu contactar amb un centre on s’imparteixin els estudis.

Prepara’t la trobada amb el tàndem per a poder aprofitar millor la conversa i així quedin menys coses al tinter. La trobada la podeu fer de manera presencial o per videotrucada, però si us és possible us animem a que feu la trobada al centre d’estudis de l’estudiant.

Si feu una trobada amb un/a estudiant o un/a professional, tingueu present que l’objectiu és que la jove conegui una realitat, no que s’hi decanti, prepareu-vos bé la trobada amb el vostre tàndem per a que l’aprofiti al màxim.

Recursos que et poden servir:

 

Conversa amb una orientadora:

Els centres educatius i altres serveis públics com els Punts d’Informació Juvenil tenen professionals que s’encarreguen de donar consell i guia en l’oferta i la tria d’estudis. A l’apartat de recursos us deixem algunes referències d’on us podeu dirigir si voleu concertar una trobada amb el vostre tàndem i una professional d’orientació. Per preparar la trobada amb una professional, has d’haver parlat prèviament amb la jove de la seva orientació formativa.

Durant:

Vosaltres sou allà per acompanyar-la, ajudar a trencar el gel i eventualment reorientar la conversa, però és la jove qui ha d’intervenir, fent les preguntes que ja s’havia plantejat i escrit. Aquest també és un bon espai per fomentar l’autonomia i que el teu tàndem agafi experiència en expressar les seves inquietuds, dubtes i interessos.

Després:

Parlar de la trobada, de la comprensió i percepció del que s’ha parlat; si la trobada respon a les seves expectatives, si arriba a fer-se una idea de l’itinerari o de l’oferta d’estudis, la seva projecció… Escriure un resum de l’entrevista per retenir la informació i poder parlar-ne amb la seva família, professors i/o companys.

 

Conversa amb una professional o referent laboral:

La idea d’aquesta trobada és conèixer un àmbit laboral, pel que podem mirar de trobar persones que s’hi dediquin o s’hi hagin dedicat professionalment o coneguin aquest sector per altres motius.

Abans:

Abans de visitar una persona referent del sector laboral podem preparar amb el nostre tàndem la visita tal i com expliquem en la secció anterior, d’aquesta manera serà una trobada molt més fructífera si fem una reflexió prèvia, ordenem les idees i preparem les preguntes, dubtes, etc…

Després:

Una vegada el professional hagi respost positivament a una trobada i la cita sigui fixada:

 • Preparar les preguntes que li farem
 • Després d’aquesta informació obtinguda, cal donar un altre pas?
 • Visitar a algun/a altre professional?
Recursos que et poden servir:

 

La postura més recomanable

 • Ajudeu a desmitificar alguns estudis. A vegades les joves s’autoexclouen de certes opcions perquè les veuen massa difícils per a elles, o senzillament inaccesibles; no “són per a elles”. Està bé ser realista però no boicotejar-se, i moltes vegades assolir uns estudis o formació està més relacionat amb estar connectats amb el que fas que no amb el nivell educatiu. Si realment els fa falta dedicació per a enganxar-se al ritme acadèmic, segurament són a temps de fer-ho però cal traçar un bon pla..
 • A vegades trencar amb els prejudicis pot significar posar en valor aquells àmbits de coneixement que tenen prestigi social baix o hi ha una percepció de poca empleabilitat, com són els d’arts o humanitats. Cada vegada el mercat laboral és més heterogeni i canviant i les competències són moltes vegades més importants que no els coneixements concrets que necessites per fer una feina i pots adquirir després.
 • Conèixer i investigar l’àmplia oferta formativa és molt important, hi ha moltíssima cosa així que aneu pas a pas. Si hi ha un àmbit que crida molt l’atenció a la jove ja teniu per on començar a investigar, però si està molt indecisa us podeu assessorar en un Punt d’Informació (mireu abaix a recursos) o animar-la a que parli amb el/la orientador/a del seu institut.
 • Animeu a la jove a explorar i conèixer les seves competències, això l’ajudarà a poder decidir què vol fer o quines opcions es planteja.
 • Poseu al centre les cures i el benestar de la jove. És un moment amb moltes incerteses i que pot generar angoixa o frustració. Certes vegades no podem controlar que aquestes emocions apareguin, el vostre paper amb el tàndem és el d’acompanyar-les i ajudar a acceptar-les i conviure-hi de la manera més sana possible.
 • Defugiu els discursos que obvien el context socioeconòmic i educatiu de les persones i les responsabilitzen individualment de la seva capacitat d’aconseguir les seves metes. Podeu aprofitar per treballar el concepte de l’èxit, mirant d’anivellar les expectatives amb la realitat i trencar amb el discurs establert; no hi ha un camí ni objectius únics i l’èxit també és divers.
 • L’important del procés que feu és la gestió de la recerca, i que el jove amb el temps, pugui fer-ho sense vosaltres, ja que de dubtes n’hi ha tota la vida. Un dels objectius d’aquest procés és que la jove en surti amb eines per a demanar suport o acompanyament i conegui recursos on trobar informació veraç i útil.
 • Remarcar que el que acabi fent després de l’ESO, del batxillerat o del cicle formatiu no és cap decisió definitiva, més endavant tindrà altres oportunitats per a escollir o redirigir-se. Mirar d’acceptar que pot equivocar-se i que al final qualsevol decisió suposarà alguna incertesa, a vegades no sortirà exactament com ell o ella vulgui, però això pot servir per descobrir o descartar.
 • Recordar que els itineraris acadèmics tenen valor en si mateixos i van més enllà de les sortides laborals. Estudiar no només serveix per trobar una feina, tenir diners i “èxit”. Procureu posar en valor, si la situació personal del vostre tàndem ho permet, el fet d’estudiar en si mateix: adquirir nous coneixements, descobrir noves fonts d’interès, experimentar situacions diverses i enriquidores, desenvolupar el pensament crític.

 

Aspectes a tenir en compte

 • Pot haver-hi una diferència entre allò que el jove vol fer i les possibilitats que té a l’abast. Cal treballar i tenir en compte els diferents aspectes que condicionen el seu ventall de possibilitats; nivell acadèmic, situació geogràfica i personal, oferta acadèmica (en certs estudis no sempre hi ha oferta pública), la seva voluntat de dedicació… Busquem generar expectatives realistes però des de la motivació i el reforç positiu; el context condiciona però no determina.
 • El paper de la família pot ser clau en la configuració d’expectatives, i la seva posició serà important en aquesta transició. A vegades les famílies posen expectatives que no són compartides o no poden ser acomplertes pels seus fills/es. Com a mentores podeu acompanyar a la jove en el procés de negociació amb la seva família.
 • Diverses capes de desigualtat poden estar travessant la jove i la forma en que afronta aquesta transició. El gènere, la raça o la classe condicionen no només les expectatives externes, és a dir les que projecten els altres sobre elles (professorat, família, entorn…) si no també les pròpies. Com a mentores podeu acompanyar a la jove a trencar amb els estereotips i prejudicis que l’afecten.
 • La jove es pot trobar davant diferents bretxes a l’hora d’accedir a recursos, informació o tràmits, estigueu atentes i acompanyeu a la jove per superar-les. Per exemple, la bretxa digital (poder accedir a un ordinador i/o internet, saber usar les eines de recerca d’informació…), la bretxa idiomàtica (en estudiants nouvingudes) o l’administrativa (llenguatge molt tècnic o enrevessat).
 • Estudiar suposa un esforç econòmic però hi ha beques públiques que poden cobrir la majoria o totalment el cost dels estudis. També existeixen complements per a mobilitat tan nacional com internacional, així com alguns centres educatius (especialment universitats) compten amb ajudes per accedir a ordinadors i internet, per socórrer situacions econòmiques sobrevingudes, etc.… Podeu informar-vos a algun dels recursos que recollim a continuació.

 

Recursos:

 • Punts d’informació a l’estudiant o juvenils; persones professionals de l’orientació que us poden ajudar a aproximar-vos.
 • Xarxes personals; potser teniu amics/gues, coneguts/des, i/o familiars que us poden ajudar a l’hora d’orientar, o que poden ser referents interessants pel vostre tàndem. Si no coneixeu a ningú, us podeu posar en contacte amb la vostra referent de barri perquè us doni un cop de mà!
 • Internet
  • Unportal.cat; una web amb tots els estudis de CFGM, CFGS i Universitaris a nivell català. Hi ha una versió de pagament que permet conèixer molta informació i comparar estudis.
  • Tria Educativa; el portal de la Generalitat, també s’hi publiquen esdeveniments i activitats d’orientació.
  • BePro; web de l’oferta de Formació Professional a la ciutat de Barcelona
  • Saló de l’Ensenyament: si us plantegeu anar-hi prepareu-vos bé la visita, hi ha molta oferta i la majoria és privada. El millor és portar alguns objectius clars per a informar-se (no us recomanem més de 2 o 3 ja que pot haver-hi molta cua). Us podeu inspirar en la part de “trobada amb una estudiant” que teniu més a dalt.
  • Test d’interessos professionals

Altres recursos

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informa't sobre tot el que passa a enTàndem  He llegit i accepto la Política de privacitat.

  En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran incloses en un fitxer registrat a nom d’AFEV, amb la finalitat de poder-vos informar de les nostres activitats. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició adreçant-vos a dades@afev.org.