Participem en una jornada a Sant Joan de Déu per lluitar contra la pobresa infantil i l’exclusió social

Representants d’AFEV van ser presents a la primera Jornada sobre pobresa infantil i salut, organitzada per l’Hospital Sant Joan de Déu juntament amb l’associació educativa Nou Quitxalles, que ha volgut posar sobre la taula una problemàtica sovint invisibilitzada i que ens afecta, i molt, com a societat.

La jornada abordava temes que a AFEV ens toquen molt de prop, com ara com afecta la pobresa a la salut dels infants o al seu nivell educatiu, o la recerca d’iniciatives per lluitar contra l’exclusió social en els col·lectius més vulnerables.

I és que segons l’informe Desheredados de l’entitat Save The Children, de 2013 a 2015, la pobresa infantil severa ha augmentat un 23% a Catalunya, i ja hi ha 261.970 infants en aquesta situació, i aquest fet, tal com es va expressar reiteradament durant les diferents taules que van composar la jornada, afecta directament la salut dels menors, incrementant algunes patologies, com l’obesitat o la salut mental, i limitant l’accés a serveis no coberts per la sanitat pública, com el dentista o el logopeda. Projectes de mentoria social i educativa d’AFEV com enTàndem o Amics i Circ treballen precisament per pal·liar els efectes de la pobresa en els infants i en els seus entorns familiars.

Per això, les diferents entitats que vam participar en la jornada vam posar fil a l’agulla per posar fi a aquesta situació. D’una banda es redactarà un informe conjunt que es farà arribar al Síndic de Greuges en què es reclamarà augmentar els recursos destinats a lluitar contra la pobresa i la posada en marxa d’un pla d’actuació integral conjunt de les diferents administracions.

De l’altra, durant la jornada es van exposar 43 projectes socials que treballen al voltant de la qüestió de la infància i la salut, que es van recollir en un dossier de bones pràctiques i que serviran per compartir experiències, crear sinergies i innovar en la lluita contra la pobresa infantil. Entre aquestes bones pràctiques hi havia el nostre projecte de mentoria social enTàndem per connectar estudiants universitaris amb joves i infants en situació de risc social.

Durant la jornada van intervenir María Jesús Larios, adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels nens i dels adolescents, Anna Garcia Altés, responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya a l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, Montserrat Dolz, cap de l’àrea de Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Déu. A més, durant el transcurs de diverses taules es van abordar qüestions com models culturals envers la salut, col·lectius en situació de risc social i salut infantil o què podem fer per millorar la salut relacionada amb la pobresa infantil.

Souscris-toi à notre newsletter

Maintiens-toi informé·e sur tout ce qui se passe à enTàndem    En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero registrado a nombre de AFEV, con el fin de poder informar de nuestras actividades. Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición dirigiéndose a dades@afev.org.