Neix la Plataforma Solidària de l’EEBE

 

Posem en marxa la Plataforma Solidària de l’EEBE, l‘Escola d’Enginyeria de Barcelona Est de la UPC, un projecte que pretén crear un vincle entre la universitat (Campus Diagonal-Besòs de la UPC) i el territori on es troba (La Mina i el Besòs) mitjançant la col·laboració i sinergia entre l’estudiantat, el veïnat i el teixit social a través d’iniciatives com el voluntariat, l’economia social i solidària, esdeveniments estudiantils, projectes de participació i suport al veïnat vinculats amb l’enginyeria.

Què és i com ho farem?

El dimecres 6 de març vam celebrar una reunió per començar a pensar què i com volem fer la plataforma amb la participació de 10 estudiants i estudiantes, entitats d’estudiants (l’Assemblea de Dones FEEBE, el Front d’Estudiants EEBE i PUCRA), l’EEBE, la Fundació b_TEC (que impulsa el desenvolupament i la gestió del Campus Diagonal-Besòs) i l’AFEV.

La Plataforma Solidària neix amb el propòsit de ser un projecte per i de l’estudiantat de l’EEBE. Això significa que, sabem on ens agradaria arribar, però encara no sabem què i com ho farem perquè volem definir-ho entre totes, és a dir, segons les àrees d’interès i les necessitats dels i les estudiants. El mateix grup ens tornarem a trobar el 20 de març per concretar millor les idees que van sortir i marcar-nos un pla d’acció.

Per què fem una plataforma solidària?

Les universitats no són únicament llocs d’ensenyament, sinó també llocs de vida i convivència, d’aprenentatge informal i de trobada amb els habitants. És per això que aquestes institucions han d’obrir-se d’una manera més àmplia al territori que ocupen, apel·lant a la seva responsabilitat social i, recíprocament, el barri ha de contribuir al desenvolupament de la universitat.

La Plataforma Solidària de l’EEBE neix com a iniciativa de l’EEBE i la Fundació b_TEC en col·laboració amb l’AFEV per facilitar el compromís solidari de l’estudiantat i vincular universitat i territori, especialment en un campus que va ubicar-se prop de La Mina i el Besòs precisament amb aquest propòsit. De fet, l’escola ja està immersa en diverses iniciatives, encara que de moment arriben a pocs estudiants i a poques àrees del barri.

És per això que aquesta Plataforma pretén impulsar i expandir una major participació, actuant transversalment amb associacions de l’escola i del territori. Per saber si hi hauria una bona rebuda al campus i quins temes podria abordar la plataforma, hem fet una diagnosi on hem entrevistat fins a 220 estudiants i estudiantes.

La diagnosi indica que un 86% de l’alumnat creu que cal implicar-se en projectes al territori; la majoria té preferència per iniciatives que promoguin la defensa del medi ambient i un interès pel voluntariat social i lluita contra les desigualtats socioeconòmiques. El 93,8% de l’alumnat creu que cal implicar-se en projectes amb PIMES i el 85% amb projectes de reciclatge. També destaca una molt bona resposta en el cas de les noies, que s’han mostrat més disposades que els nois a participar, tot i que són minoria entre l’estudiantat de l’EEBE.

Un model d’èxit fronteres enllà

L’AFEV a França ha desenvolupat més de 15 plataformes de Compromís Solidari en diverses universitats amb el mateix objectiu, entre les que destaca la Universitat de Nice, Poitiers o Nanterre. En funció de l’ecosistema en el qual cada universitat està implantada (característiques i necessitats de l’estudiantat/territori), les plataformes s’han desenvolupat de manera diferent i amb diversos projectes de participació ciutadana.

Com a exemple, al campus de Poitiers s’ha creat un petit mercat social i solidari que posa a la disposició dels estudiants amb menys recursos productes locals, barats i ecològics. A Nanterre, els estudiants de dret fan permanències al campus per a assessorar el veïnat en els seus dubtes legals així com també es duen a terme jornades de descobriment del patrimoni històric local de la mà d’un historiador investigador de la universitat dirigides a les famílies del barri.

L’experiència a França demostra que el compromís solidari dels estudiants és un poderós impuls per a facilitar l’acostament entre la universitat i el territori. Així, nombrosos joves desitgen comprometre’s a través d’associacions o iniciatives del campus. Aquest compromís contribueix al desenvolupament de la vida estudiantil i a la seva expansió cap al barri, facilitant també el reconeixement del compromís solidari en el pla d’estudis com a forma de valorar aquestes accions.

D’aquesta manera, el pla curricular dels estudiants es veu enriquit, ja que els i les alumnes poden aplicar i desenvolupar les seves competències mentre actuen en un intercanvi de beneficis recíprocs que, al mateix temps, els permeten conèixer més en profunditat la realitat de la comunitat i el territori del qual formen part.

Souscris-toi à notre newsletter

Maintiens-toi informé·e sur tout ce qui se passe à enTàndem    En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero registrado a nombre de AFEV, con el fin de poder informar de nuestras actividades. Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición dirigiéndose a dades@afev.org.