8M 2019. L’AFEV Catalunya i l’AFEV València donem suport a la VAGA FEMINISTA de 24h

 

En motiu del 8 març de 2019, l’AFEV Catalunya i València donem suport a la convocatòria de VAGA realitzada pel moviment feminista de 24h: una vaga laboral, de cures, de consum, associativa i d’estudiants que, desbordant els límits a què estem acostumades, recull les nombroses reivindicacions encapçalades pels feminismes els darrers anys.

Compromesa amb aquesta lluita, des de l’AFEV volem prendre partit en aquesta jornada de mobilització, contribuint a la visibilització de les nombroses desigualtats i violències que pateixen les dones, així com a la denúncia del sistema heteropatriarcal, capitalista i colonial que les nodreix, les reprodueix i les naturalitza. Les desigualtats i discriminacions de gènere travessen totes i cadascuna de les esferes de la vida social i, per tant, també romanen ben presents allà on nosaltres posem el focus i centrem l’acció: la lluita contra les desigualtats socials i educatives mitjançant el foment del compromís solidari del jovent.

 

VOLUNTARIAT SOCIAL

La tasca del voluntariat social ens permet posar en valor la feina duta a terme per persones que, cada setmana, es dediquen desinteressadament a tenir cura de les altres. Això possibilita visibilitzar i valoritzar un fenomen que, històricament vinculat a les dones, ha restat a l’ombra durant molt de temps, ocult i infravalorat. Actualment, i malgrat els discursos que parlen d’una igualtat ja assolida, el gruix majoritari de voluntàries a l’àmbit de l’acció social segueixen sent dones (amb un 70% front al 30% d’homes). Mentre, en l’altra cara de la moneda trobem que al voluntariat esportiu s’inverteix la balança (davant el 42% de dones, trobem un 58% d’homes).

La feminització de les cures per tant té la seva corresponent extensió a l’àmbit de l’acció social no sols a nivell laboral sinó també a nivell de voluntariat. Una constant que ens arriba també on just el 70% dels acompanyaments són realitzats per mentores (mentre que eren el 89% al 2009, mica en mica anem canviant les coses). Per això volem visibilitzar, reconèixer i posar en valor la tasca de les nostres voluntàries, el compromís de les quals resulta quelcom indispensable per a l’entitat. Al mateix temps, animem els nois a involucrar-se i a participar en el voluntariat social, a explotar les finestres que una vivència així els pot obrir: en termes de competències socials i professionals però, també com a via per qüestionar i repensar la masculinitat hegemònica en què han estat educats.

 

EDUCACIÓ

L’entramat masclista també té un impacte directe sobre la realitat d’infants i joves. La infància i l’adolescència constitueixen, de fet, dues etapes clau en la consolidació de la identitat de gènere de les persones, la qual es concreta en l’establiment d’unes actituds, rols i expectatives específiques (i ben diferenciades) en el cas de nois i de noies. Els principals agents socialitzadors durant aquestes fases vitals (família, escola, grup d’iguals, mitjans de comunicació…) funcionen com a mecanismes de reproducció d’aquesta marcada diferenciació identitària, contribuint a la perpetuació i a la consolidació de les jerarquies de gènere ja des de la infància.

L’acció educativa realitzada pel voluntariat amb els infants i joves que participen en els acompanyaments, vol ser també una palanca de suport als plans, projectes i estratègies coeducatives impulsades des de diferents fronts amb l’objectiu de combatre estereotips, models i rols de feminitat i masculinitat hegemònics; desarticular creences i imatges ideals de l’amor romàntic i trencar amb tot tipus de violències, comentaris i actituds masclistes i/o lgtbqifòbiques.

És per això que convidem el nostre voluntariat a participar en aquesta jornada de mobilització global pels drets de les dones i feminista, entenent que aquesta és una lluita fonamental per la construcció d’un món més equitatiu i just.

 

 

I jo… com puc participar en aquesta jornada? Algunes idees per al 8 de març:

  • Ves a les accions de la vaga feminista (per exemple, busca a quina hora i des d’on surt la manifestació més propera) i, si ho veus factible, fes-ho amb el teu tàndems i altres tàndems.
  • Parla de la vaga feminista i les seves reinvindicacions amb els teus companys i companyes, amb l’infant o adolescent que acompanyes i amb la seva família.
  • Deixa de consumir, d’anar a classe o a treballar. Deriva les tasques de cura a homes del teu entorn.
  • Fes visibles les reivindicacions feministes per totes les vies que se’t puguin acudir: escolta música de dones, mira pel·lis de dones, llegeix llibres de dones. Parla en femení i en termes inclusius, porta roba lila, demana que hi hagi paritat de representació de gènere en totes les esferes (comunicació, política, universitats, llocs de feina…). Posa l’accent sobre les violències masclistes (assetjament al carrer, exclusió de certes activitats lúdiques o laborals, llenguatge sexista, imatge sexualitzada de les dones i les nenes als mitjans de comunicació), parla amb els teus companys homes sobre com el patriarcat els afecta també negativament.
  • Fes alguna dinàmica relacionada amb la divisió per gènere de les tasques de cura amb l’infant o adolescent que acompanyes la setmana següent i el pes que tenen aquestes per sostenir la vida i la societat.

Recursos: Cultura feminista en 7 idees – Xarxanet.org

Souscris-toi à notre newsletter

Maintiens-toi informé·e sur tout ce qui se passe à enTàndem    En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero registrado a nombre de AFEV, con el fin de poder informar de nuestras actividades. Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición dirigiéndose a dades@afev.org.