Un estudi avaluarà el projecte enTàndem per aportar-ne millores que permetin acompanyar millor els col·lectius més vulnerables

AFEV Catalunya participa, juntament amb altres entitats i projectes, en un programa de recerca que té com a objectiu analitzar els projectes de mentoria social més destacats per aportar-ne millores socials i tecnològiques.

La iniciativa s’anomena APPlying Mentoring i té com a objectiu fer propostes perquè els projectes de mentoria siguin  més efectius a l’hora d’acompanyar millor els col·lectius més vulnerables.

L’estudi està coordinat pel sociòleg Òscar Prieto-Flores i recollirà els resultats de la mentoria aplicada al projecte Referents, juntament amb projectes d’altres entitats que també participen a l’estudi, com el nostre enTàndem, el projecte Rossinyol o el Programa Català de Refugi.

El projecte investigarà quins programes de mentoria social existeixen a Catalunya i a l’Estat Espanyol, quines són les seves característiques principals i com poden millorar la inclusió social de la població immigrant i refugiada.

Una de les principals innovacions d’aquest projecte de recerca és el desenvolupament d’una aplicació mòbil que ajudarà a monitoritzar les relacions de mentoria i generar dades agregades sobre el seu impacte.

L’equip de recerca està compost per un equip ampli d’investigadors i investigadores de diferents universitats catalanes, espanyoles i dels Estats Units que treballaran conjuntament amb professionals de les entitats que formen la Coordinadora de Mentoria Social i la Fundació Civic Media.

Souscris-toi à notre newsletter

Maintiens-toi informé·e sur tout ce qui se passe à enTàndem    En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero registrado a nombre de AFEV, con el fin de poder informar de nuestras actividades. Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición dirigiéndose a dades@afev.org.